Územní studie Hájov

datum: ÚPD 2014 | klient: Město Příbor | rozsah: Územní studie, inženýring

Územní studie řeší lokalitu Z 108, jejíž využití je v Územním plánu Příbora podmíněno vypracováním a projednáním územní studie. Územní studie byla po schválení registrována Ústavem územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR.